Språkgranskning

Har du en text som är redo för översättning eller publicering och vill känna dig säker på att den håller måttet? Vi hjälper dig.

Språkgranskning

Har du en text som är redo för översättning eller publicering och vill känna dig säker på att den håller måttet? Vi hjälper dig.

Språkgranskning

Har du en text som är redo för översättning eller publicering och vill känna dig säker på att den håller måttet? Vi hjälper dig.

Granskning och redigering

Hur en text ser ut i sitt slutliga format är viktigt, det påverkar det intryck läsaren av texten får av dig och din organisation. Behöver din text eller översättning kontrolleras, anpassas eller omarbetas helt för en ny målgrupp?

Det är här våra språkgranskningstjänster kommer in i bilden. Vi kan hjälpa dig att se till att din text är konsekvent och korrekt oavsett om det gäller grammatik och stavning eller en omfattande omarbetning av texten.

Du kan välja mellan följande fyra nivåer av granskning:

 

Nivå 1: Ren korrekturläsning

När vi korrekturläser enligt nivå 1 kontrollerar vi exempelvis:

 • Böjning
 • Meningsbyggnad såsom syftningsfel eller liknande.

 

Nivå 2: Språkgranskning

På den här nivån ingår ren korrekturläsning enligt nivå 1, men också en anpassning med hänsyn till målgruppen och syftet med texten.

Det innebär att vi också kontrollerar att:

 • Meningarna har en tydlig uppbyggnad och bra flyt.
 • Ordvalet är lämpligt för målgruppen.
 • Stilen och tonen passar.
 • Sambanden och sammanhanget är tydliga.

 

Nivå 3: Lättare redigering

Utöver de kontroller som ingår i nivå 1 och 2 kontrollerar vi på den här nivån även att:

 • Strukturen är användbar, logisk och tydlig för läsaren.
 • Rubrikerna är informativa och enhetliga.
 • Disposition och rubriker är anpassade.
 • Inledningarna är bra ingångar till avsnitten.
 • Sammanfattningen bidrar tydligt till textens syften.

 

Nivå 4: Större omarbetning

Språkgranskningen på nivå 4 innebär en mycket djupgående bearbetning av texten, exempelvis för en helt ny läsargrupp eller ett nytt syfte.

 

Tveka inte att kontakta oss om du har funderingar. Våra erfarna medarbetare hjälper dig att ta reda på vilken typ av granskning just din text behöver.

Specialistexpertis

Vi anlitar personer som har målspråket som modersmål och som är specialiserade på ämnet i fråga. Deras mångåriga erfarenhet garanterar att du får en effektiv och korrekt slutprodukt.

Flera språk

Vi arbetar med över 70 språk varje dag.
Mer information.

Effektiva processer

Korrekturläsning är helt integrerat i vår översättningsprocess, för en så smidig och snabb leverans som möjligt.

Är du redo att sätta igång?

Kontakta oss för en kostnadsfri icke-bindande offert.