CMS & Connectors

Vi har många års erfarenhet som systemleverantör och av att integrera tekniska system för innehållsskapande.

CMS & Connectors

Vi har många års erfarenhet som systemleverantör och av att integrera tekniska system för innehållsskapande.

CMS & Connectors

Vi har många års erfarenhet som systemleverantör och av att integrera tekniska system för innehållsskapande.

System för skapande och hantering av innehåll

Vi har erbjudit CMS-sytem för skapande av teknisk dokumentation, utbildningsmaterial och annat konsumentinriktat material i över tio år. Våra lösningar har hjälpt ett stort antal företag – särskilt inom fordons- och verkstadsindustrin – att förmedla ett tydligt och konsekvent budskap till sina kunder.

Vi arbetar med COSIMA CCMS – en kraftfull och flexibel lösning som lämpar sig särskilt väl för tekniska texter. Som plattform erbjuder COSIMA hög funktionalitet som förenklar och automatiserar viktiga delar av textskapandet och översättningen. Slutprodukten, i form av t.ex. webbinnehåll eller PDF-filer för utskrift, genereras automatiskt för samtliga språk.

Vi sköter om konfigurering, hosting, underhåll och support, så att du kan ägna dig åt det du är bäst på: innehållet i dina produkter.

 

Vi integrerar

CBG Connect erbjuder en mängd olika anpassade integrationer som automatiserar processerna för beställning och leverans av översättningar.

Beroende på dina krav erbjuder CBG både standard- och enterprise-lösningar som ger dig den flexibilitet och de funktioner du behöver.

Efter att ha genomfört en analys av dina särskilda behov kommer CBG att ta fram ett kostnadseffektivt förslag som uppfyller dina krav.

Standard

Den här versionen av CBG Connect stöder en snabb integrering av vår översättningsprocess med en mängd olika standardiserade innehållshanteringssystem (CMS).

Med hjälp av en onlineportal kan du välja det innehåll du vill översätta, skicka översättningsbegäran och importera färdiga översättningar tillbaka till ditt CMS.

 

Enterprise

För andra typer och internt utvecklade CMS som kräver anpassade integrationer stöder CBG Connect processen med den lämpligaste lösningen, från enkla FTP-anslutningar till fullt integrerade API:er.

Effektiv

Med vår lösning kan du minska din interna arbetsbörda och effektivisera översättningsprocessen.

Enkel implementering

Vi har stor erfarenhet av implementering och ser till att ditt system kan tas i drift snabbt och smidigt.

Säker

Dina filer överförs på ett säkert sätt i enlighet med de striktaste standarderna för IT-säkerhet.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor.