Kvalitet

CBG erbjuder professionella översättningstjänster som följer internationella kvalitetsstandarder. Vi garanterar högsta kvalitet i dokumentationsprocessens alla steg.

Kvalitet

CBG erbjuder professionella översättningstjänster som följer internationella kvalitetsstandarder. Vi garanterar högsta kvalitet i dokumentationsprocessens alla steg.

Kvalitet

CBG erbjuder professionella översättningstjänster som följer internationella kvalitetsstandarder. Vi garanterar högsta kvalitet i dokumentationsprocessens alla steg.

Kvalitetssäkring

CBG strävar ständigt efter högsta kvalitet i varje steg i översättningsprocessen. Kvalitetssäkringsmetoderna anpassas och skräddarsys till varje informationstyp. Vi har många olika kvalitetskontroller i våra processer för granskning av terminologi och språklig och teknisk överensstämmelse när det gäller koder, figurer, xml-/html-taggar osv.

En kunnig partner

I CBG:s flerspråkiga personalstyrka ingår bland annat ingenjörer, lingvister, samordnare, projektledare, layoutspecialister och tekniska experter. Tillsammans besitter de ett brett spektrum av kompetenser som gör att de kan ta sig an utmaningar av många slag. Om ett problem uppstår arbetar de tillsammans för att lösa det på bästa sätt.

Lingvister

Utöver våra flerspråkiga anställda arbetar vi tillsammans med ett omfattande nätverk med språkspecialister. Alla översättare har specialistkunskaper på sitt område, och vi tillämpar ett väl beprövat förfarande för rekrytering, utveckling och feedback.

Projektledare

Alla våra kunder tilldelas en personlig projektledare som hanterar deras projekt från början till slut. Våra projektledare har omfattande erfarenhet av att hantera stora och komplexa projekt.

Lokaliseringsingenjörer

Våra lokaliseringsingenjörer är mycket erfarna när det gäller översättnings- och lokaliseringsprocessen och relaterade verktyg, format och tekniker, t.ex. XML, SGML, stilmallar, dubbelbyte-teckenuppsättningar och höger-till-vänster-språk.

Layoutspecialister

Våra layoutspecialister arbetar med ett stort antal desktop publishing-format på många olika språk och kan hantera komplexa format. De klarar såväl layout av asiatiska dubbelbytespråk och sydvästasiatiska höger-till-vänster-språk som framtagande och anpassning av flerspråkiga illustrationer.

Programvaruutvecklare

En av CBG's största styrka är vår expertis inom programvaruutveckling. Vi hjälper våra kunder att hålla sig i framkant när det gäller innovativ teknik och de senaste produktionsmetoderna. Vi har ett stort antal applikationer, som vi skräddarsyr för olika informationstyper och för dokumentationsprocessens alla stadier.

Högsta kvalitetsstandard

Vi strävar ständigt efter att göra våra processer ännu bättre. Därför har vi valt att certifiera oss enligt ISO 9001-standarden. Vi är också certifierade enligt ISO 17100-standarden. Vi använder standarden SAE J2450, som vi hjälpt till att ta fram, för att följa upp och bedöma kvaliteten hos våra översättningar.

Letar du efter en pålitlig partner för alla dina språkbehov?

Vill du ha mer information om varför du ska välja CBG?