Översättning för myndigheter

Vi har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla professionella översättningar för institutioner, myndigheter och organisationer.

Översättning för myndigheter

Vi har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla professionella översättningar för institutioner, myndigheter och organisationer.

Översättning för myndigheter

Vi har mångårig erfarenhet av att tillhandahålla professionella översättningar för institutioner, myndigheter och organisationer.

Översättningar för institutioner och myndigheter

CBG har mångårig erfarenhet av att översätta för olika institutioner, myndigheter och organisationer, och har arbetat med bland annat EU, Kammarkollegiet och många olika universitet.

Det innebär att vi har erfarenhet av vitt skilda områden så som forskningsstudier, rapporter och avtal, juridiska dokument, webbinformation och utbildningsmaterial, för att nämna några.

Vi har stränga rutiner för hantering av konfidentiell och sekretessbelagd information samt hög IT-säkerhet, och våra översättare och projektledare är förbundna av strikta sekretessavtal.

Ramavtal

CBG har ramavtal med Kammarkollegiet som omfattar tjänster inom:

  • Översättning till och från engelska
  • Språkgranskning nivå 1–2 i samband med översättning
  • Språkgranskning nivå 1­–4 för engelska texter
  • Transkribering
  • Undertexter
  • Voiceover

Mer information om ramavtalet finns på avropa.se

Om du vill beställa en tjänst enligt detta avtal skicka förfrågan via knappen nedan.
Vid frågor, kontakta Marie Kallberg, 031-387 82 39.

Auktoriserad översättning

Behöver du en auktoriserad översättning? Vi erbjuder auktoriserade översättningar till och från svenska. En auktoriserad translator är en översättare som har granskats och godkänts av Kammarkollegiet och bland annat har rätt att översätta dokument med juridisk giltighet för myndigheter och privatpersoner.

Auktoriserade translatorer följer god translatorssed och står under tillsyn av Kammarkollegiet. Dokument som kan kräva en auktoriserad translator kan bland annat vara betyg, intyg, födelse- och dödsattester, vigselbevis, rapporter, årsredovisningar, domar och polisutredningar.

Mer information om vilka krav Kammarkollegiet ställer på auktoriserade translatorer finns på Kammarkollegiets hemsida.

Kvalitetsförbättring

Dra nytta av kontextuell information, optimal användning av textfält och bättre konsekvens.

Effektiva processer

Effektivisera komplexa översättningsarbetsflöden samtidigt som du minskar korrigeringscyklerna.

Enkelt samarbete

Öka den operativa effektiviteten genom smarta samarbetsfunktioner och sömlös integration.

Har du några frågor?

Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning för dina översättningsbehov.