Skapa

CBG erbjuder effektiva lösningar för skapande, hantering och validering av innehåll.

Skapa

CBG erbjuder effektiva lösningar för skapande, hantering och validering av innehåll.

Skapa

CBG erbjuder effektiva lösningar för skapande, hantering och validering av innehåll.

Skapande och hantering av innehåll

För att nå ut till dina kunder runtom i världen måste du först och främst skapa konsekvent källinnehåll av hög kvalitet. Vi erbjuder olika lösningar för innehållsskapande som gör det enkelt och effektivt att skapa och validera innehåll. Innehållet kan skapas av individuella skribenter eller av en grupp som samarbetar.

Det räcker att skriva varje text en gång. Denna publiceras sedan i flera olika kanaler (digitalt, i fordon och/eller i tryckt form). Du kan också anpassa olika informationskällor till varandra (t.ex. databaser med skärmtexter) för att göra ditt innehåll enhetligt.

Ett CMS för skapande av tekniskt innehåll kan enkelt anpassas till specifika marknader, regioner eller produktfunktioner, utan att du behöver skapa innehållet på nytt för varje användning.

Vi erbjuder också verktyg och tjänster för att utvinna och hantera termer, så att den speciella terminologin i dina dokument och översättningar kan användas på ett konsekvent sätt.

Genom att från första början skriva texter med översättningsmomentet i åtanke kan du spara tid och pengar. Vi anordnar workshoppar där innehållsskapare får lära sig hur de kan skriva konsekventa källtexter som är enklare och snabbare att översätta, vilket leder till lägre kostnader och bättre översättningar.

Mer information om våra tjänster och lösningar hittar du nedan.

Har du några frågor?

Våra experter hjälper dig att hitta rätt lösning för ditt företag.