Publiceringsplattform

Med vår digitala publiceringsplattform kan vi omvandla ditt innehåll till olika filformat, så att det lättare kan levereras till olika destinationer och kanaler i jämn takt.

Publiceringsplattform

Med vår digitala publiceringsplattform kan vi omvandla ditt innehåll till olika filformat, så att det lättare kan levereras till olika destinationer och kanaler i jämn takt.

Publiceringsplattform

Med vår digitala publiceringsplattform kan vi omvandla ditt innehåll till olika filformat, så att det lättare kan levereras till olika destinationer och kanaler i jämn takt.

Publicering och distribution av innehåll

I dagens tekniska informationsflöde finns ett stort behov av ett mer dynamiskt och flexibelt sätt att distribuera information. Det innebär att många företag behöver förkorta sin marknadsledtid och göra mer frekventa uppdateringar.

Med vår publiceringsplattform kan du göra nytt eller uppdaterat innehåll tillgängligt omedelbart. Vi kan inrätta ett arbetsflöde som garanterar att ditt innehåll publiceras på alla önskade destinationer.

Dagens mångfald av publiceringskanaler bjuder på ett stort antal möjligheter till digital distribution, och samma källa kan återanvändas för flera kanaler. Vi omvandlar dina översatta filer till önskat filformat för publicering på nätet, i mobilappar, i infotainmentsystem i fordon m.m.

Kontinuerliga leveranser

Publicera ditt nya eller uppdaterade innehåll så snart som det är översatt och färdigt.

Full spårbarhet

Se när, var och av vem ditt innehåll publicerades.

Högeffektivt

Vi erbjuder obegränsade möjligheter att automatisera dina publiceringsflöden och format.

Vill du veta mer?

Vi svarar gärna på dina frågor.