Granskning och korrekturläsning

Har du en text som är redo för översättning eller publicering och vill kunna känna dig säker på att den håller måttet?

Granskning och korrekturläsning

Har du en text som är redo för översättning eller publicering och vill kunna känna dig säker på att den håller måttet?

Granskning och korrekturläsning

Har du en text som är redo för översättning eller publicering och vill kunna känna dig säker på att den håller måttet?

Gransknings- och korrekturläsningstjänster

Vi kan hjälpa dig att se till att din text är konsekvent och korrekt när det gäller grammatik, stavning, interpunktion och formatering. Det gör vi genom en av följande tjänster:

Granskning – genomläsning och rättning av en översatt text och jämförelse med den ursprungliga källtexten.

Korrekturläsning – genomläsning och rättning i typografiskt hänseende.

Genomläsning – genomläsning och rättning av ditt dokument.

Specialistexpertis

Vi anlitar personer som har målspråket som modersmål och som är specialiserade på ämnet i fråga. Deras mångåriga erfarenhet garanterar att du får en effektiv och korrekt slutprodukt.

Flera språk

Vi arbetar med över 70 språk varje dag.
Mer information.

Effektiva processer

Korrekturläsningen är helt integrerad i vår översättningsprocess, för en så smidig och snabb leverans som möjligt.

Är du redo att sätta igång?

Kontakta oss för en kostnadsfri icke-bindande offert.