CBG Konsult & Information AB är ett av världens ledande översättningsföretag. I mer än 50 år har vi hjälpt företag att ligga steget före och ta viktiga andelar på växande marknader. Vi arbetar med flera globalt ledande varumärken och har några av världens största företag som kunder.

 

Vårt mål är att snabbt och effektivt erbjuda professionella översättningar och tillhörande tjänster på en avancerad nivå. Vi levererar allt från enskilda översättningar till integrerade helhetslösningar. Våra kunder finns inom näringsliv, myndigheter och internationella institutioner.

 

Tio kontor för global närvaro

Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm. Vi har över 200 anställda som dagligen samarbetar över kontorsgränserna i en dynamisk och internationell miljö. Våra kontor är strategiskt placerade runtom i världen, vilket gör att vi agerar både globalt och lokalt på samma gång. I den fasta personalstyrkan finns drygt 20 nationaliteter representerade, alla med språk som ett gemensamt intresse: översättare, språkvetare, samordnare, projektledare, ingenjörer, DTP‑personal, utvecklare, IT‑tekniker, osv.

Vår kvalitetspolicy bygger på standarderna ISO 9001:2015, ISO 17100 och SAE J2450. Våra effektiva processer vilar på dessa standarder – och på femtio års erfarenhet.

Vår definition av kvalitet är ”förmågan att kontinuerligt leverera det förväntade resultatet”. Med detta som grund strävar CBG alltid efter att identifiera och implementera varje kunds behov och önskemål med målet att leverera det förväntade resultatet.

 

Vi arbetar kontinuerligt för att stärka:

  • vårt kundfokus
  • medarbetarnas engagemang och kunskapsutveckling
  • våra processer och de tekniker vi använder

För dig som kund och beställare är det en trygghet att kvalitetsaspekten är integrerad i alla delar av processen och att kvalitetskontrollen involverar alla personer på alla nivåer.

Vi producerar årligen flera hundra miljoner översatta ord. Till det kommer ett stort antal sidor korrekturläsning, layouthantering och en lång rad andra tjänster som är relaterade till flerspråkig dokumenthantering. Läs mer under Våra tjänster. Vi täcker in cirka hundra språk och mångdubbelt fler språkkombinationer.  

 

I vårt globala nätverk finns tusentals skickliga och professionella översättare som är specialiserade inom olika ämnesområden och som samarbetar med oss på kontinuerligt. Vi matchar dina behov mot en gedigen kunskapsbank och allokerar de bästa resurserna till ditt uppdrag.

 

Inget uppdrag är för litet, men inget är heller för stort.

 

Hur kan vi hjälpa dig?