CBG erbjuder översättningar inom en mängd olika ämnesområden och tar sig an såväl enskilda dokument som storskaliga informationsprojekt. Vi översätter dagligen till mer än 100 olika språk och många av våra projekt är återkommande och uppdateras årligen och ibland ännu oftare. Vi har direkt tillgängliga översättare för de vanligaste språkkombinationerna och har ett omfattande nätverk av översättare för kombinationer och större volymer. Vår kärnverksamhet kretsar kring mångspråkig informationshantering.

Vi erbjuder våra kunder professionella tjänster inom språk och grafisk produktion och tillämpar kvalitetssäkrade processer i kombination med det senaste inom IT-utveckling. Personalen på CBG är specialiserad inom projektledning, lingvistik och grafisk produktion, och vårt globala nätverk av språkspecialister säkerställer leveranser av hög kvalitet.

 

Effektiv kommunikation är en avgörande faktor för alla företags globala tillväxt. Att översätta är ett nödvändigt led i att möjliggöra denna tillväxt. Genom att översätta når du fler och genom att översätta professionellt du når du rätt målgrupp. Vänd dig till ett professionellt översättningsföretag för att nå resultat. Produkten – översättningen av din text – blir korrekt, professionell och attraktiv. Så öppnar du dörren till omvärlden. CBG arbetar med över 8 000 översättare, språkspecialister och lingvister. Tillsammans översätter och hjälper vi våra kunder med texter mellan hundratalet språkkombinationer.  

 

Våra projekt

CBG erbjuder översättningar inom en mängd olika ämnesområden och tar sig an såväl enskilda dokument som storskaliga informationsprojekt. Vi översätter dagligen till mer än 100 olika språk och många av våra projekt är återkommande och uppdateras årligen och ibland ännu oftare. Under våra 50 år i branschen har vi byggt upp ett omfattande nätverk av översättare och granskare för att säkerställa att rätt person finns tillgänglig för rätt uppdrag.

Våra översättare

Vi har ett omfattande nätverk av översättare och granskare, alla med specialisering inom ett eller flera kompetensområden. Alla översätter till sitt modersmål och kvaliteten säkerställs genom flera steg i vår process, vilken inkluderar både manuella och automatiserade kontroller.

Vårt arbetssätt

 

Varje projekt börjar med en analys av texten och dokumentets format så att vi kan välja rätt översättare och verktyg. Efter det följer översättning, layout, kvalitetssäkring och leverans. Alla projekt tilldelas en egen projektledare. Beroende på projektets storlek ingår ibland även utvecklingsresurser och produktions- och resursansvariga i projektteamet. Dessa nyckelpersoner kommunicerar vid behov med kundens organisation.. Projekten styrs enligt våra beprövade och kvalitetssäkrade processer och vi jobbar kontinuerligt med processförbättringar för att kunna sänka våra ledtider och höja kvaliteten. Våra processer kan enkelt anpassas efter kundernas behov och inkluderar såväl nödvändiga som kundspecifika åtgärder, till exempel kan marknadsvalidering inkluderas. Vi har fullt systemstöd för våra processer.

Projektledning

När du anlitar oss för ett översättningsuppdrag tilldelas du alltid en personlig projektledare. Projektledarens uppgift är att samarbeta med dig och din organisation för att säkerställa att förutsättningarna för uppdraget blir så bra som möjligt. Projektledaren överser även hela översättningsprocessen och ta hand om dig som kund, både innan, under och efter ett översättningsprojekt.

Översättningsminnen

 

På CBG arbetar vi med översättningsminnen åt våra kunder. Här bevarar vi alla översättningar som gjorts åt just er. På så sätt kan vi återanvända specifika meningar och termer för att leverera konsekventa och högkvalitativa översättningar.

Maskinöversättning

Maskinöversättning är ett komplement till traditionella översättningar, framför allt om du som kund har stora volymer som behöver översättas och vill undvika att kostnaderna skenar iväg. Samtliga seriösa maskinöversättningsprojekt föregås dock av en förstudie där krav, förväntningar och möjligheter klarläggs.

Terminologi

Terminologistöd

Alla företag har sitt uttryckssätt, sin terminologi, som oftast har byggts upp genom flera års arbete. När denna terminologi återkommer regelbundet i företagets texter, skapas en känsla av konsekvens och igenkännande. På CBG hjälper vi er att ta till vara på denna. Tillsammans med våra kundspecifika översättningsminnen skapar detta förutsättningar för en högkvalitativ och snabb leverans.

 

Terminologisystem

I ett aktivt terminologiarbete kan det vara bra att ha stöd av ett terminologisystem där termer och uttryck kan kategoriseras, valideras och definieras. Ett terminologissystem ger även möjligheten att dela terminologiarbetet med andra intressenter i och utanför företaget, såsom andra avdelningar, skribenter eller översättare. CBG:s terminologisystem Brix, kan vara ert stöd i detta arbete.

Språkgranskning
Korrekturläsning

Behöver din text kontrolleras eller granskas språkligt, erbjuder CBG även korrekturläsning. Vi arbetar regelbundet med granskning av webbtexter och marknadsmaterial, avhandlingar, avtal, politiska texter, lagstiftning med mera. Bland våra medarbetare finns välutbildade och erfarna lingvister och specialister inom många fackområden och branscher.

Marknadsvalidering
Marknadsremiss

Behöver du hjälp med att marknadsgranska dina översättningar i samråd med dina respektive marknader ute i världen? Låt oss hjälpa till! CBG kan ta på sig rollen som projektsamordnare för hela processen från översättning, kommunikation med de olika marknaderna till justering och uppdatering av översättningsminnen. På det sättet frigör ni tid att lägga på lika prioriterade projekt parallellt.

Lokalisering och anpassning

Har du en text som ska lanseras på en ny marknad? Då behöver den anpassas efter de kulturella och språkliga förhållanden som gäller i den miljö där den ska användas – lika nödvändigt för ditt globala varumärkesbyggande som för din försäljning.

Tack vare vårt internationella nätverk av tusentals inspirerade specialister kan vi hjälpa företag att anpassa sina texter eller skapa nya i överensstämmelse med de kulturella kommunikationskrav som råder på de marknader de vill nå ut på. Det bäddar för snabbare framgång.

Andra språktjänster

Voice over

Att läsa in en text för en introduktion, reklam eller demofilm kan vara utmanande. Ni ska finna rätt röst för er publik. CBG arbetar sedan många år med världsledande ljudproduktionsbolag som hittar de bästa rösterna för era filmer. 

 

Språkutbildning

Genom åren har vi på CBG samlat på oss mycket kunskap om hur företag kan arbeta för att uppnå en hög kvalitet inom författande, språkkunskaper eller kunskapen om kulturella skillnader. Detta är något vi gärna delar med oss av. CBG erbjuder ditt företag utbildningar som är skräddarsydda efter era behov och utmaningar ni kan stå inför. Vi utgår från era förhållanden och kombinerar ett pedagogiskt lärande med verkliga exempel från arbetslivet.