Vi erbjuder kraftfullt systemstöd för alla steg i dokumentationsprocessen. Våra system delar samma kärna och kan enkelt anpassas efter varje unik kund och dess informationsbehov. Integreringen med våra kunders system är en viktig del i vårt arbete, eftersom finslipningen av detaljer kan förbättra hela produktionsflödet. Med vår erfarenhet kring integrerade processer jobbar vi ofta tillsammans med våra kunder och deras övriga leverantörer för att säkerställa hela produktionsflödet, från författande till tryckt eller digital distribution.

 

Översättning

Som en naturlig del kopplad till översättningen, vilken är vår kärnverksamhet, har CBG en lång tradition och erfarenhet av systemutveckling relaterad till översättningar. Vi tillhandahåller och utvecklar egna applikationer för alla delar i leveransprocessen. Eftersom våra egna lösningar används i merparten av våra projekt, kan vi erbjuda en hög nivå av anpassningsbarhet och flexibilitet.

Applikationsutveckling

En stark del av vårt erbjudande är vår förmåga att kunna erbjuda skräddarsydda produkter. Tack vare våra starka utvecklingsteam kan vi leverera komplexa web- och systemlösningar för att möta kundens behov. Dessa kundunika lösningar är oftast kopplade till produktion, författande eller digital distribution, men inte sällan med integrationer mot kundens övriga system. Vi arbetar företrädesvis med Microsofts produkter och verktyg.

Integrationsverktyg

Kärnan i vår automatiserade översättningsprocess mot större kunder är vår plattform CDCS, CBG Delivery Control System. CDCS möjliggör full integrering mot kundens system, oavsett om det är mot en webbtjänst som tillhandahålls av ett CMS eller en filbaserad leveranspunkt i form av FTP. För specifika behov kan vi även erbjuda andra produkter och tjänster, för att hitta lösningar för kundens behov av integrationer och automatisering.

Projektledning

Från vår portföljsorganisation erbjuder vi projektledning som en tjänst kopplad till större IT-projekt, såsom för nya implementationer eller vidareutvecklingar av befintliga CMS.

 

Våra projektledare är PMI-certifierade och omfattande erfarenhet av att hantera en mängd olika IT-projekt. Vi är även glada att även kunna erbjuda mer verksamhetsinriktade projekt där affärskrav och IT möts - exempelvis vid förstudier, kartläggning av krav eller design av processer.

 

Våra projekt drivs i enlighet med PMI-metodiken samt ISO 9001 (kvalitetsledning) certifiering, där våra projektledare arbetar tillsammans med CBG:s interna grupper inom web- och systemutveckling, med leverantörer eller med kundens IT-avdelning.

Systemförvaltning

För våra kundsystem och lösningar erbjuder vi skräddasydda förvaltningstjänster, något vi kallar IT System Management. Detta inkluderar samtliga tjänster och verktyg som krävs för att driva, underhålla och förvalta de mest komplexa IT-systemen. Vid större implementationer är det vanligt att man tillsätter en System Manager som ansvarar för förvaltning, drift, support och systemets livscykel.

 

All förvaltning stöds av ISO 9001-certifierade processer med höga krav på dokumentation och kvalitet. System Managers arbetar nära beställaren, kundens användare och CBG:s Supportorganisation. En System Managers roll erbjuder också ett starkt strategiskt stöd för kunder, gällande systemutveckling och produktplanering.

Content
Management
Systems

Med över tio års kunnande som systemintegratör av tekniska författarmiljöer mot fordonsbranschen och industrin, är vi idag en ledande aktör på området. Vårt erbjudande baseras på COSIMA CMS – en kraftfull och anpassningsbar lösning från grunden designad med författande av teknisk information i fokus. COSIMA som plattform erbjuder en hög nivå av funktionalitet för att effektivisera och automatisera de vitala delarna i produktionen. Öppna gränssnitt gör integration mot andra applikationer möjlig, t.ex. översättningssystem eller Workflow-hantering (BPM). Våra lösningar bygger på standardprodukter där kundanpassningar bidrar med kundunik funktionalitet eller integrationer mot andra system i kundens miljö.  

 

COSIMA utvecklas av vårt partner Docufy GmbH och är tillgänglig i två huvudvarianter:

 

COSIMA Go!

Standardlösning för att enkelt skapa bra teknisk dokumenation för små och medelstora företag.

En systemlösning redo att använda för:

  • Tillverkningsindustri
  • Mät- och kontrollteknik
  • Medicinteknik
  • Mjukvaruindustrin

Mer information hos vår leverantör

 

COSIMA Enterprise

  • En flexibel och högpresterande lösning för att optimera ditt företags dokumentationsprocess
  • Anpassningsbar och möjlig att introducera globalt för hundratals användare
  • Övervakning och kontroll av processen via workflow och detaljerade rapportgenerering
  • Fullständig integration med befintliga IT miljöer med hjälp av öppna och flexibla interface
  • Möjlighet att automatisera stor del av dokumentationsprocessen
  • Konfigurerbar arkitektur för enkel implementation av egna informationsstrukturer

Mer information hos vår leverantör 

 

Kontakta oss gärna för mer information kring hur vi kan hjälpa er företag med systemstöd för tekniskt författande.