Vi har varit verksamma sedan 1965 och är idag en av Skandinaviens ledande aktörer inom lokalisering och översättning.
Översättningar
Språktjänster
Systemstöd
Systemförvaltning